Veva Gerard

Creatief uitgelicht...

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier (www.samwdlier.be) is de school waar ik al heel wat jaren aan verbonden ben. Wie in de buurt van Lier woont, is welkom in de lessen dictie/voordracht/toneel/welsprekendheid die door een heel team van toffe woordcollega's gegeven worden in de hoofdschool en de bijafdelingen.

Ikzelf heb me gespecialiseerd in het doceren aan en coachen van vertellers en heb daarvoor een specifieke afdeling storytelling opgericht in de schoot van de Lierse academie. Deze afdeling wordt druk bezocht door beginnende, gevorderde en ervaren vertellers uit Vlaanderen én Nederland!

Wens je liever persoonlijk gecoached te worden bij een bepaald project, dan kan je altijd contact met me opnemen. Dat kan gaan van het voorbrengen van een gelegenheidstekst, het expressiever zingen en aanleren van kleine 'choreografieën' voor koren, het werken aan podiumprésence van muziekgroepen en bands, én... het begeleiden van vertelprojecten natuurlijk. Performance coaching op maat dus.

Af en toe word ik ook uitgenodigd als gastdocent op workshopweekends rond storytelling, zoals bij Vertelacademie Nederland (www.vertelacademie.nl), of Opendoek Vertelkunst Vlaanderen.

Ik jureer graag bij vertelwedstrijden zoals De Gouden Stoel, Vertelambassadeur van het Jaar, Jonge Verteller van het Jaar.

Op Europees niveau werk ik aan de kwaliteitsverbetering en professionalisering van de vertelkunst als medewerker van FEST of de Federation for European Storytelling (www.fest-network.eu).